Hanseatic Produkcja Sp. z o.o.
86-300 Grudziądz, ul. Droga Graniczna 21

NIP: 8762488872; REGON: 38442137900000; KRS: 0000803930;
Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Wysokość kapitału zakładowego: 200.000,00 zł. Kapitał wpłacony w całości.